ביטוח חו"ל- הראל – דרכון FIRST CLASS

  

לקוחות יקרים

ביטוח חו"ל- הראל – דרכון FIRST CLASS

 

רצ"ב לינק הצטרפות עצמאי לביטוח חו"ל (במקום טופס ידני)  

https://digital.harel-group.co.il/travel-policy/?guid=bee1d408-c6a7-410e-b4ee-ac690224bdd3&an=5074

 

בעת מילוי הלינק, יש לעיתים שהמחשב מפנה לסוכן עקב בעיית בריאות.

במקרה זה, במקום לפנות אלינו טלפונית ניתן להוריד בהדפסה את טופס ההצטרפות הידני המצורף במסמכים,   - לחצו כאן לטופס הידני

למלא אותו ידני, לצרף מסמכים רפואיים ולשלוח אלינו במייל או בפקס לטיפולנו.

עם קבלת תשובתנו ואישורנו, ניתן אז לצרף שאר בני המשפחה הבריאים בלינק, אלו שהמחשב לא מבקש מהם לפנות לסוכן. תודה

 

 

כמו כן, מצורפים:

מחירון / תעריפון - לחצו כאן 

מידעון כיסוי עקב מגיפה - לחצו כאן

שאלות נפוצות ותשובות - לחצו כאן

כמתואר להלן במבוא.

 

פוליסת נסיעות לחו"ל של הראל ניתנת לרכישה עד גיל 95 לכל העולם כולל קנדה (למעט ארה"ב)  אין הבדל במחיר הביטוח  בין מדינה למדינה.

 

רצ"ב הדגשים והסברים לכל מה שנוגע לקורונה לפני הטיסה ובמהלך השהות בחו"ל.

 

1.      ביטול לפני נסיעה עקב קורונה /מגיפה בפוליסת הבסיס מכוסה עד 400$. ניתן לרכוש הרחבה עד 5000$ מתוכם עד 2000$ עבור כרטיס טיסה

כולל תחלואה בנגיף בשבוע טרם הנסיעה

כולל מחלה עם חום או סימפטומים שהתגלו בבדיקות  בשדה התעופה

לגבי בידוד במהלך 14 ימים לפני הנסיעה. כיסוי לכרטיס טיסה עד 400$ בלבד ורק לאחר 3 ימים מרגע רכישת ההרחבה לביטול וקיצור.

2.      קיצור במהלך הנסיעה עקב קורונה / מגיפה

בפוליסת הבסיס מכוסה עד 400$. ניתן לרכוש הרחבה עד 5000$ החזר עבור הוצאות קיצור לרבות כרטיס טיסה חליפי ו/או לינה בחו"ל עקב הארכת שהות.

 

תנאי זכאות להחזר:

תחלואה בנגיף טרם חזרה לישראל

מחלה עם חום וסימפטומים בשדה התעופה

סגר במדינה בחו"ל שמונע חזרה לישראל

3.       הכיסוי כולל מקרה תחלואה בקורונה הטסת מלווה לחו"ל בסעיף הוצאות מיוחדות.

4.       בנסיעת משפחה, אם אחד הנוסעים לקה בתסמיני קורונה לפני עלייה למטוס, תחלואה בידוד, כל המשפחה הגרעינית זכאים להחזר ביטול בתנאי שרכשו את ההרחבה לפחות 3 ימים לפני הנסיעה וגילוי המקרה.

5.       אין כיסוי בפוליסת נסיעות לחו"ל בגין ביטול נסיעה עקב סגירת מדינת היעד עקב מגיפה.

 

 

אלי ארליך, מנכ"ל

אלי ארליך שירותי ביטוח בע"מ

Mobile: 050-6090880 | Fax: 03-6090890 | Tel: 03-6090880

היצירה 2, קריית אריה, פתח-תקווה 4951228

www.erlich-insur.co.il | 


יו"ר בית הדין הארצי (לשעבר)
חבר המועצה הארצית

לשכת סוכני ביטוח בישראל

בברכה,

רוית ארזי

אלי ארליך שרותי ביטוח

טל: 03-7966662

פקס: 03-7976662