ביטוח חיים

לקנות ביטוח חיים פירושו שאתה אוהב עוד מישהו חוץ מאשר את עצמך 

תחום ביטוח החיים מספק סדרת כיסויים שונים שמטרתם לייצר– משענת כלכלית למבוטח וליקרים לו במקרים של אבדן כושר עבודה, נכות או מוות בטרם עת. "סוכנות אלי ארליך" מעמידה לרשותכם ייעוץ מקצועי וסדרת מוצרי ביטוח חיים של חברות הביטוח המובילות בישראל.
ההתאמה האישית בעת רכישת "ביטוח חיים" חשוב לבדוק האם מוצר הביטוח עונה על צרכי המבוטח, והאם בעת הצורך אנשי סוכנות הביטוח יעמדו לצד המבוטח או בני משפחתו.

אלי ארליך, מנכ"ל הסוכנות, סוכן מורשה ומומחה לביטוחי חיים ופנסיה מעמיד לרשות לקוחותיו שירות מקצועי, מתקדם והרחבות נדרשות. בנוסף בעת תביעה, אלי ארליך יעמוד לרשות המבוטח ובני משפחתו ויסייע להם בקבלת מלוא זכויותיהם על פי תנאי הפוליסה.

סקירה קצרה על ביטוח חיים

תחום "ביטוח החיים" מציע למבוטח מגוון ביטוחים – ביטוח ריסק למקרה של מוות ,ביטוח נכות וביטוח למקרה של אבדן כשר עבודה.

ביטוח ריסק למקרה מוות בטרם עת נועד לבני משפחת המבוטח. כאשר המבוטח נפטר יקבלו מוטביו, יורשיו או בני משפחתו סכום חד פעמי או קצבה (בהתאם לתנאי הפוליסה). הסכום הכספי שינתן אם יהיה גבוה דיו יאפשר להם להמשיך ולקיים שגרת חיים רגילה כמו לפני מות יקירם.

ביטוח למקרה של אבדן כשר עבודה משמש רשת ביטחון כלכלית במקרה והמבוטח איבד את היכולת לפרנס את עצמו ובני משפחתו. במקרה כזה סכום הפיצוי החודשי שיקבל המבוטח עד גיל הפרישה או תום המצב של אי כשר יאפשר הסתגלות למצב החדש, והמשך חיים כלכליים הולמים למבוטח ומשפחתו.

ביטוח נכות מתאונה אמור לשלם סכום חד פעמי במקום שנקבעה למבוטח נכות עקב תאונה, נכות מלאה או חלקית, וזאת בנוסף וללא קשר לביטוח אובדו כושר עבודה. המשותף לביטוחים הללו הוא שתוקפם פג עם הגעת המבוטח לגיל הפרישה.