ביטוח סיעודי לסוכרתיים

גם לסוכרתיים מגיע לחיות בכבוד בכל גיל ובכל מצב 
בעבר חולי סוכרת לא יכלו לרכוש ביטוח סיעודי עקב מצבם הרפואי. כיום, בין השאר, בזכות פועלו של אלי ארליך יכולים חולי סוכרת לרכוש ביטוח סיעודי מקיף בפוליסה פרטית לכל החיים.
ביטוח סיעודי מבטיח כי בעת הצורך יקבל החולה הסיעודי גמלת סיעוד חודשים, מבלי שהפן הפיננסי ייפול על כתפי בני המשפחה, ויפגע ברמת החיים אליה הורגלו.

עקב העליית בתוחלת החיים ויכולות הרפואה להאריך חיים עולה שעור הסיעודיים באוכלוסייה בהתמדה. כתוצאה מכך הטיפול הסיעודי היקר עלול ליפול על כתפי בני המשפחה. חשוב לדעת כי טיפול בחולה סיעודי יכול להגיע לעד 8,000 ש"ח לחודש בבית ועד 20,000 ש"ח לחודש במוסד סיעודי.

ביטוח סיעודי ייחודי לסוכרתיים באלי ארליך שירותי ביטוח

במסגרת פועלה של הסוכנות למען חולי סוכרת, מאפשרת הסוכנות בשיתוף עם חברות הביטוח המובילות במשק, רכישת ביטוח סיעודי המותאם לסוכרתיים ומתבסס על מצב בריאותם בעת ההצטרפות לביטוח.

 • ניתן לרכוש עד 7,500 ₪ פיצוי חודשי.
 • משך פיצוי עד 5 שנים מיום קרות האירוע הסיעודי המזכה.
 • פוליסה אישית פרטית לכל החיים.
 • גיל כניסה עד 85 ! מעל גיל 70 מבוצע גם בדיקת הערכה קוגניטיבית.
 • הרכישה מתבצעת כנגד הצהרת בריאות ותנאי חיתום אשר לפיהם ייתקבל מי שאין לו:
 • - פגיעה באברי מטרה ו/או גורמי סיכון מהותיים אחרים.
 • - המוגלובין גבוה מ 7.5.
 • הגדרת המצב הסיעודי המזכה היא הרחבה ביותר, החל מרמה של 2ADL כשאחד מהם אי שליטה על הסוגרים, או 3 כלשהם, או מחלת אלצהיימר/דימנציה סנילית (כגורם בפני עצמו).
 • אין קיזוז מגורמים משלמים אחרים.
 • אין תקופת אכשרה! המתנה 60 יום בלבד.
 • הפרמיה החודשית למי שמתקבל לביטוח היא בתעריף רגיל + תוספת רפואית מאוד סבירה שלוקחת בחשבון מצב קיים